لطفا منتظر بمانید، در حال بارگذاری ...

پیـام ارسـال کنیـد
  یا

  ما را پیـدا کنیـد

  آدرس ستاد

  دفتر مرکزی
  قم، ابتدای بلوار جمهوری

   نبش جمهوری 2، مرکز تحقیقات کامپیوتری نور، اتاق 119

  ستاد راهبری فناوری های هوشمند

  شماره تماس: 02532120155
  ساعات پاسخگویی: 10 الی 14

  یا

  ایمیل و کانال های ما

  ارتباط مجازی
  آدرس ایمیل و کانال ها

  info@itsetad.ir
  02532120155

  ایتا  –  تلگرام  –  واتساپ  –  اینستاگرام

  itsetad_ir@