لطفا منتظر بمانید، در حال بارگذاری ...

اخبار ستاد

اخبـار داخلـی

اخبار ستاد
مسئول کمیته و کارگروه‌ فقه و حقوق ستاد راهبری فناوری
اخبار ستاد
در حاشیه دوره تربیت مربی حکمرانی هوش مصنوعی، بیانیه ستاد
اخبار ستاد
دوره تربیت مربی حکمرانی هوش مصنوعی به همت مدیریت ارتباطات
اخبار ستاد
همایش دانش آموزی رویداد مهارت های فردایی به همت ستاد
اخبار ستاد
دوره آموزشی آشنایی با فناوری هوش مصنوعی ویژه دانش آموزان