لطفا منتظر بمانید، در حال بارگذاری ...

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد
به گزارش روابط عمومی پایگاه اطلاع رسانی ستاد راهبری فناوری
گزارش عملکرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد راهبری فناوری های هوشمند
گزارش عملکرد
به گزارش روابط عمومی پایگاه اطلاع رسانی ستاد راهبری فناوری
گزارش عملکرد
به گزارش روابط عمومی پایگاه اطلاع رسانی ستاد راهبری فناوری
گزارش عملکرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد راهبری فناوری های هوشمند
گزارش عملکرد
به گزارش روابط عمومی پایگاه اطلاع رسانی ستاد راهبری فناوری
گزارش عملکرد
به گزارش روابط عمومی پایگاه اطلاع رسانی ستاد راهبری فناوری
گزارش عملکرد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد راهبری فناوری های هوشمند
گزارش عملکرد
در ابتدای این نشست محمدرضا قاسمی، دبیر ستاد راهبری فناوری‌های
گزارش عملکرد
آیت الله سیداحمد خاتمی عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری
گزارش عملکرد
در ادامه سلسله نشست های عصرانه ستاد راهبری فناوری های
گزارش عملکرد
در ادامه سلسله نشست های عصرانه ستاد راهبری فناوری های