لطفا منتظر بمانید، در حال بارگذاری ...

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد
مسئول کمیته و کارگروه‌ فقه و حقوق ستاد راهبری فناوری
گزارش عملکرد
در حاشیه دوره تربیت مربی حکمرانی هوش مصنوعی، بیانیه ستاد
گزارش عملکرد
دوره تربیت مربی حکمرانی هوش مصنوعی به همت مدیریت ارتباطات
گزارش عملکرد
همایش دانش آموزی رویداد مهارت های فردایی به همت ستاد
گزارش عملکرد
دوره آموزشی آشنایی با فناوری هوش مصنوعی ویژه دانش آموزان
گزارش عملکرد
مسئول کمیته و کارگروه‌ فقه و حقوق ستاد راهبری فناوری
گزارش عملکرد
در حاشیه دوره تربیت مربی حکمرانی هوش مصنوعی، بیانیه ستاد
گزارش عملکرد
دوره تربیت مربی حکمرانی هوش مصنوعی به همت مدیریت ارتباطات
گزارش عملکرد
همایش دانش آموزی رویداد مهارت های فردایی به همت ستاد
گزارش عملکرد
دوره آموزشی آشنایی با فناوری هوش مصنوعی ویژه دانش آموزان
گزارش عملکرد
مسئول کمیته و کارگروه‌ فقه و حقوق ستاد راهبری فناوری
گزارش عملکرد
در حاشیه دوره تربیت مربی حکمرانی هوش مصنوعی، بیانیه ستاد
گزارش عملکرد
دوره تربیت مربی حکمرانی هوش مصنوعی به همت مدیریت ارتباطات
گزارش عملکرد
همایش دانش آموزی رویداد مهارت های فردایی به همت ستاد
گزارش عملکرد
دوره آموزشی آشنایی با فناوری هوش مصنوعی ویژه دانش آموزان
گزارش عملکرد
افتتاحیه رویداد تبادل فناوری اطلاعات حوزه علوم و فرهنگ اسلامی
گزارش عملکرد
نمایشگاه آخرین دستاوردها توانمندی‌های فناوری اطلاعات در حاشیه برگزاری رویداد
گزارش عملکرد
نشست هم اندیشی گفتمان علمی مطالعات بنیادین حوزه هوش مصنوعی