لطفا منتظر بمانید، در حال بارگذاری ...

اخبار معاونت فنی

px هاشم حسینی بوشهری Hashem Hosayni Bushehri
scaled
بنیاد لوگو whb ffffff
تصویر مصاحبه دکتر قاسمی
ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه راه‌اندازی شد

آیکن های اجتماعی