لطفا منتظر بمانید، در حال بارگذاری ...

فناوری_هوشمند

برگزار شد: چهارمین نشست کمیته فقه و حقوق بررسی نقشه کلان هوش مصنوعی
میرمرشدی
سخاوتیان
سخاوتیان
قیلاوی زاده
میرمرشدی
کوهساری
ملازاده
مینایی
محسنی

آیکن های اجتماعی