لطفا منتظر بمانید، در حال بارگذاری ...

هوش_مصنوعی

تصاویر / سومین نشست بررسی «نقشه راه کلان حوزه هوش مصنوعی»
اسلایدر حکمرانی و آینده پژوهی scaled
برگزار شد: چهارمین نشست کمیته فقه و حقوق بررسی نقشه کلان هوش مصنوعی

آیکن های اجتماعی