لطفا منتظر بمانید، در حال بارگذاری ...

فناوری

تصاویر / سومین نشست بررسی «نقشه راه کلان حوزه هوش مصنوعی»
برگزار شد: چهارمین نشست کمیته فقه و حقوق بررسی نقشه کلان هوش مصنوعی
px هاشم حسینی بوشهری Hashem Hosayni Bushehri

آیکن های اجتماعی